17/11/2015

2015 UPSR 成绩


今天早上公布的六年级检定考试UPSR成绩如下:

考生人数: 151

学校全科目积分GPS: 2.16 (历年最佳)

全科及格率: 65.56% (历年最佳)

全科A: 8人, 6A: 14人, 5A: 10

考获7A学生:刘姵姗,叶宛霓,傅慧萱,陈可荔,李明桦,黄彦武,梁曰然,康玉芳

各科成绩如下:
科目
A (人)
及格(%
科目积分 GPMP
国文理解:
52
78.1
2.39
国文书写:
32
78.8
2.49
英文:
30
75.5
2.66
数学:
109
96.7
1.47
华文理解:
48
90.7
2.16
华文书写:
55
88.1
2.07
科学
62
94.0
1.87

恭贺学生们的努力并获得佳绩,感谢老师们的勤奋耕耘。Poi Lam Excellent !

27/10/2015

培南小学董事会名单培南小学董事会名单 (2015-2017

主席           陈建铭先生
副主席:        林星先生
总务           叶建成先生
副总务:        钟美玲女士
财政       林逸扬先生
理事       陈德杰先生,黄连冰先生,许俊杰先生,马维利先生, 徐梅莺小姐AMP
            黄罗伦先生,陈抡信先生,苏运康先生,吴清瀚女士, 张美萍女士
秘书      胡福强校长AMP.,PPT.
           

           

培南华小教职员名单

培南华小2016教职员名单
SENARAI NAMA GURU & STAF SJK(C) POI LAM 2016

Bil
Nama
姓名


Bil
Nama
姓名


1
FOO FOOK KEONG, AMP.,PPT.
En
胡福强AMP.,PPT.
GB

41
MOHD NASRUDDIN
En

BM

2
HON MAY CHING
Pn
韩美贞
PK1

42
ZOLKALPELI
En

BM

3

43
EZZANI
En

BM

4
CHAI LAI YIN
Pn
蔡厤嘒
PKKK

44
MOHD FARIS
En

BM

5
LEONG SOOK WAI
Pn
梁淑慧
1A

45
SARIMAH
Pn

BM

6
CHONG VOON YEN
Pn
张文媛
1B

46
UMA BASKARAN
Pn

BI

7
CHANG LAI YOU
Ck
曾丽仪
1C

47
MURSYIDI
En

BI

8
NG YUK LING
Pn
黄玉玲
1D

48
ONG GAIK SUAN
Ck
王怡璇
BI

9
VOON SZE MUN
Ck
温思敏
1E

49
SEE SECK HOON
Pn
薛雪芬
BI

10
CHEW WAI WAN
Pn
赵慧云
1F

50
AW PEI TING
Ck
区佩婷
AM

11
NG KAI SOOK
Pn
吴家淑
2A

51
CHONG HWEE NEE
Pn
张慧霓
AM

12
LIEW LEE CHIN
Pn
刘丽清
2B

52
LIEW LEE LEE
Pn
刘可莉
AM

13
NG KAR KAR
Ck
吴嘉嘉
2C

53
TAN LEE CHO
Ck
陈丽珠
AM

14
SIU YEN TENG
Pn
苏琬婷
2D

54
WONG YEN CHING
Pn
黄燕桢
AM

15
SEE HUI YING
Pn
史辉映
2E

55
CHONG CHUN LOONG
En
张俊龙
AM

16
FOO MEI LENG
Ck
胡美羚
2F

56
NG WEI SENG
En
吴维诚
AM

17
KHOR SIM KAIT
Ck
许心洁
2G

57
TENG KIM THIAM
En
邓锦钿
AM

18
HWONG AI CHING
Pn
方艾晶
3A

58
YONG SZU CHUN
En
容程颔
AM

19
CHUAH HUI LENG
Pn
蔡慧菱
3B

59
KOK DYI EN
Pn
郭迪恩
AM

20
LEE HOOI CHING
Pn
李慧菁
3C

60
TAI CHIA YEE
Ck
戴嘉怡
AM

21
LEE SAU MIEN
Pn
李秀敏
3D

61
LIEW SHAN FOO
En
刘杉富
AM

22
LAW SHY FEI
Pn
刘诗慧
3E

62
HEW CHIN LEE
Pn
丘振利
PSS

23
NG SIEW FONG
Pn
吴绣芳
3F

63
KOH CHIEW WAH
Ck
许秋华
PEM

24
LEE YAW KWANG
En
李曜光
4A

64
BAY YIT HIANG
Pn
马月香
B&K

25
LEE SHEAU HOUY
Pn
李晓慧
4B

65
LEONG WAI LING
Pn
梁慧玲
B&K

26
CHONG PUI FUN
Pn
张佩芬
4C

66
Ustz. SHARIFAH
Pn

AG

27
LEE SHIN JUAN
Ck
李欣娟
4D

67
Ustz. INTAN
Ck

JQ

28
CHEONG OI SAN
Ck
张凯珊
4E29
LEE SIEW HWA
Pn
李秀华
4F30
LEE EAI LING
Pn
李艾玲
5A31
CHOW FONG LING
Ck
周凤玲
5B32
TAN YEN
Pn
陈雁
5C


GURU LELAKI
14

JUMLAH: 66
33
TING LAN MOI
Pn
陈兰梅
5D


GURU PEREMPUAN
52

34
CHEAH LAI KUEN
Pn
谢丽君
5E35
CHONG BOON LEE
Pn
章文丽
5F36
CHAU CHOOI PING
Pn
赵翠萍
6A


GURU CINA
57

JUMLAH: 66
37
LEE SEE THING
Ck
李诗婷
6B


GURU MELAYU
8

38
FOO JING YAO
En
胡景耀
6C


GURU INDIA
1

39
TAN CHYIN CHIEH
En
陈勤介
6D40
HOR YAN HAN
Pn
何燕娴
6E


PEJABAT


1
ZALEHA
Pn

KPT2
NOOR ZAWANI
Pn

PT3
ZANARIAH
Pn

PT4
SUZLINA
Pn

PT5
VELLIAMMA
Pn

PAP6
BASIR
En

PAP7
NG CHOY LIN
Pn
黄翠莲
PA


~~~~~