07/11/2013

Jadual Gaji Baru Mulai 1.11.2013


Mengikut contoh Lampiran D, tiada kenaikan gaji, pemindahan gaji ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.

Pemindahan SSM ke SST berkuat kuasa pada 1.1.2013 telah menerima kenaikan satu mata tangga gaji pada 1 Julai. Kini adalah penambahbaikan jadual gaji SST, iaitu memundarkan angka gaji dan menambahkan tangga gaji maksimum sahaja.


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 36/2013 berkuatkuasa 1 Nov. 2013
 http://www.jpa.gov.my/
Lampiran A7

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM
GRED
GAJI
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
SSM305DG54000
DG54
5,840.00
11,864.00
320.00
SSM305DG52000
DG52
5,538.00
11,194.00
290.00
SSM305DG48000
DG48
4,922.00
10,560.00
270.00
SSM305DG44000
DG44
3,371.00
9,414.00
250.00
SSM305DG41000
DG41
1,917.00
8,652.00
225.00


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 02/2013 berkuatkuasa 1 Jan. 2013
Lampiran A8

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM
GRED
GAJI
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
SSM305DG54000
DG54
5,839.43
9,572.34
320.00
SSM305DG52000
DG52
5,537.53
8,961.80
290.00
SSM305DG48000
DG48
4,921.15
8,227.69
270.00
SSM305DG44000
DG44
3,370.78
7,122.54
250.00
SSM305DG41000
DG41
1,916.31
6,805.59
225.00


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 36/2013 berkuatkuasa 1 Nov. 2013
Lampiran A8

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM
GRED
GAJI
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
SSM305DG38000
DG38
3,457.00
7,051.00
195.00
SSM305DG34000
DG34
3,397.00
5,797.00
165.00
SSM305DG32000
DG32
2,731.00
5,457.00
155.00
SSM305DG29000
DG29
1,589.00
5,137.00
145.00


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 02/2013 berkuatkuasa 1 Jan. 2013
Lampiran A9

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM
GRED
GAJI
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
SSM305DG38000
DG38
3,456.53
6,395.14
195.00
SSM305DG34000
DG34
3,396.71
5,022.39
165.00
SSM305DG32000
DG32
2,730.15
4,801.23
155.00
SSM305DG29000
DG29
1,588.45
4,469.00
145.00


Lampiran D
CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17
Tarikh Kuat Kuasa :                1 November 2013
Tarikh Pergerakan Gaji :         1 April
Gaji Minimum - Maksimum:   RM928.00 - RM3,375.00
Kenaikan Gaji Tahunan :        RM95
Tarikh

Gaji Sekarang
Gred N17
(RM)
Gaji Baru
Gred N17
(RM)
Catatan

31.10.2013
2,994.68
-
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru.
1.11.2013
2,994.68

2,994.68
[dipindahkan ke JGMM baru]

Tarikh kuat kuasa JGMM baru.
Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.
1.4.2014
-

3,089.68
[diberi 1 KGT di
Gred N17 iaitu RM95]
TPG Gred N17.
Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.
Catatan:
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

No comments:

Post a Comment