04/12/2013

Takwim Persekolahan 2014年度校历

 
 教育部建议2014年度佳节事假及补假日期:

Cadangan Tarikh Cuti Peristiwa Dan Cuti Ganti Hari-hari Perayaan KPM Tahun 2014:1. 农历新年假期 Cuti Tahun Baru Cina     31.1.2014 – 1.2.2014
    事假 Cuti Peristiwa    30.1.2014   不用补课 Tidak perlu ganti
    补假 Cuti Ganti       3.2.2014    补课日期 Tariku Ganti25.1.2014
    补假 Cuti Ganti       4.2.2014    补课日期 Tariku Ganti15.2.2014

2. 开斋节假期 Cuti Hari Raya Puasa  28.7.2014 – 29.7.2014
    事假 Cuti Peristiwa    30.7.2014   不用补课 Tidak perlu ganti
    补假 Cuti Ganti       31.7.2014   补课日期 Tariku Ganti5.4.2014
    补假 Cuti Ganti       1.8.2014    补课日期 Tariku Ganti10.5.2014

3. 屠妖节假期 Cuti Hari Deepavali   23.10.2014
    事假 Cuti Peristiwa    22.10.2014  不用补课 Tidak perlu ganti
    补假 Cuti Ganti       21.10.2014  补课日期 Tariku Ganti16.8.2014
    补假 Cuti Ganti       24.2.2014   补课日期 Tariku Ganti27.9.2014

## 校方决定事假及补假后将另行通知。
   Pihak sekolah akan memaklumkan Cuti-cuti yang akan dipohon nanti. 

No comments:

Post a Comment